DBGen Ocular Genomics, SL, amb seu central a Barcelona, és una empresa dedicada al disseny, comercialització i realització d’anàlisis genètiques per al diagnòstic de patologies hereditàries oculars. Amb l’objectiu de demostrar als seus clients i col·laboradors que tant els seus processos com els seus serveis aconsegueixen la màxima qualitat,DBGen Ocular Genomics, SL considera estratègica l’adopció d’un sistema de gestió de la qualitat segons la norma de qualitat ISO 9001:2015. Aquest sistema es fonamenta en tres principis:

 • La qualitat dels serveis
 • La satisfacció del client
 • La millora contínua

D’acord amb aquests principis, la direccion estableix com a objectius estratègics de la seva gestió els següents:

 • Aconseguir la plena satisfacció del client cobrint les seves necessitats i expectatives i complint els requisits contractuals, legals i reglamentaris.
 • Fidelitzar al client per mitjà de la plena satisfacció.
 • Garantir que tots els aspectes derivats de les proves genètiques siguin d’alta qualitat, proporcionant resultats precisos i veraços per al benefici dels pacients.
 • Promoure i desenvolupar la innovació dels serveis de DBGen Ocular Genomics, SL a fi de donar resposta a les necessitats canviants dels clients.
 • Obtenir la màxima motivació sobre la qualitat en tots els proveïdors i treballadors.
 • Garantir la confidencialitat, privacitat i seguretat de la informació facilitada pels nostres clients i proveïdors per a dur a terme els nostres serveis.

Per a dur a terme i donar compliment a aquests objectius és política de la direcció liderar i impulsar l’execució de les següents accions:

 • Seguir i aplicar les recomanacions internacionals realitzades per organismes públics i privats de referència en el sector per a l’harmonització dels processos d’anàlisis genètiques, des del mostreig, la gestió dels resultats secundaris no relacionades amb la patologia fins a l’assessorament.
 • Mantenir i ampliar, si escau, l’abast del sistema de gestió de la qualitat a fi que sigui efectiu i eficaç conforme a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
 • Establir els objectius específics i fixar els indicadors necessaris per a analitzar la qualitat dels processos i serveis i seguir l’evolució d’aquests.
 • Assegurar i posar els mitjans i recursos tècnics i humans necessaris perquè la política de la qualitat sigui entesa i aplicada pel personal de DBGen Ocular Genomics, SL i els seus proveïdors.
 • Assegurar una postura proactiva en la política de la qualitat de manera que tot el personal de l’organització i proveïdors formi part de la cultura de servei al client i aconseguir la millor qualitat al menor cost possible.
 • Afrontar els riscos i oportunitats que puguin afectar la conformitat del servei.

Dra. Gemma Marfany Nadal
Fundadora i Directora Associada
27 de maig de 2019

Vols estar informat?

Subscriu-te al nostre butlletí:

Copyright © 2022. All Rights Reserved – Política de qualitatPolítica de privacitat Avís legal – Política de cookies

Correu enviat correctament.

Redirigint a la pàgina principal.