Assessorament genètic

És un servei ofert per DBGen que consisteix en una reunió personalitzada que es pot sol•licitar abans o després del diagnòstic genètic per explicar de forma rigorosa i actualitzada la patologia que afecta a la família, i els beneficis i limitacions de la prova genètica. Aquesta reunió té també com a objectiu facilitar als pacients i famílies la comprensió de les dades genètiques, alleujar els factors emocionals, explicar les conseqüències ètiques derivades de les proves genètiques i plantejar el futur sobre la base dels resultats de les proves.

L’equip de DBGen s’ha dedicat a la recerca bàsica de les patologies hereditàries oculars durant més de 25 anys i ha contribuït amb nombroses publicacions científiques en aquest camp. A més gaudeix de gran experiència en el tracte directe i atenció amb els pacients. La gran heterogeneïtat de les patologies oculars dificulta el diagnòstic clínic i genètic i la valoració dels resultats. A causa del profund impacte en la vida del pacient, a DBGen respondrem a les seves inquietuds i li informarem sobre els beneficis i limitacions de la prova genètica realitzada, així com l’interès d’estendre-la a altres membres de la família.

Si el seu cas requereix una atenció particular, sol•liciti assessorament genètic addicional. Aquest es pot realitzar abans o després de qualsevol diagnòstic genètic.

En quins casos recomanem sol•licitar un assessorament genètic?
  • Si el seu cas, individual o familiar, mereix una valoració particular perquè es tracta d’un cas sindròmic o d’un diagnòstic clínic complex.
  • Si posseeix un diagnòstic genètic previ, i desitja revaluar-lo o realitzar test addicionals per millorar-lo.
  • Si després de rebre els resultats del diagnòstic genètic amb DBGen, necessita aclariments que requereixin una atenció personalitzada.
  • Si necessita orientació i informació sobre els nous tractaments terapèutics (teràpia gènica) o sobre tractaments pal•liatius especialment en algunes patologies sindròmiques.