Informació sobre Protecció de Dades

 1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament

Empresa: DBGEN OCULAR GENOMICS S.L – B67148668
Adreça: C/ CONSELL DE CENT, 226 AT2 – (8011)
Contacte: info@dbgen.com – 934021034

2. Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, li informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a DBGEN OCULAR GENOMICS S.L tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Obtenció, desenvolupament i emmagatzematge de l’historial clínic del pacient
 • Per a finalitats estadístiques, històrics o de recerca científica
 • Realització de tractaments sanitaris
 • Registre evolutiu dels treballs realitzats
 1. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

4. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

 • Consentiment inequívoc
 • Compliment d’una obligació jurídica
 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim per part del responsable del tractament
 • Protegir l’interès vital d’un afectat
 1. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

 • Encarregats de destrucció de documentació
 • Entitats de l’àmbit sanitari
 • Laboratoris i assimilats
 1. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a DBGEN OCULAR GENOMICS S.L estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. DBGEN OCULAR GENOMICS S.L deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

 • Per exercir el seu dret d’Accés faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Rectificació faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret d’Oposició faci clic aquí
 • Per exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Finalment, li informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

7. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç.