escriu la teva cerca i prem enter
Test diagnòstics
Sol·licitar test
Malalties oculars
Assessorament genètic

Seqüenciació Massiva de l’Exoma (WES)

Permet seqüenciar de forma simultània, automatitzada, ràpida i precisa les regions codificants (exons) del genoma humà (aproximadament 20.000 gens que representen l’1% de l'ADN humà) amb una cobertura mitjana superior a 80x. Posteriorment, mitjançant programes bioinformàtics, s'analitzen les variants genètiques identificades en els gens causants de malalties hereditàries de la visió. En aquestes regions es localitzen el 85% de les mutacions patogèniques descrites com a causants de les patologies humanes.

PatologiesPermet el diagnòstic genètic de qualsevol patologia ocular que afecti el nervi òptic i el segment anterior i posterior de l'ull. A continuació es llisten les patologies principals:

 • Anoftàlmia

 • Cataractes

 • Coloboma

 • Deficiència de biotinidasa

 • Disgènesi del segment anterior

 • Displàsia oculoauriculovertebral

 • Displàsia oculodentodigital

 • Distròfia corneal cristal·lina

 • Distròfia corneal de Meesmann

 • Distròfia corneal de Reis-Bücklers

 • Distròfia corneal estromal congènita

 • Distròfia corneal gelatinosa en forma de gotes

 • Distròfia corneal granular clàssica o tipus I

 • Distròfia corneal macular/ distròfia corneal de Fehr

 • Distròfia corneal motejada

 • Distròfia corneal polimorfa posterior

 • Distròfia corneal reticular tipus I

 • Distròfia de còrnia

 • Distròfia endotelial de Fuchs

 • Distròfia endotelial hereditària congènita

 • Distròfia macular

 • Ectòpia del cristal·lí

 • Lipofuscinosi ceroide neuronal

 • Malaltia de de Charcot-Marie-Tooth

 • Megalocòrnia

 • Microftàlmia

 • Neuropatia òptica

 • Neuropatia òptica hereditària de Leber

 • Oftalmoplegia externa progressiva (PEO) /oftalmoplegia externa progressiva crònica (CPEO)

 • Queratocon

 • Síndrome branquiooculofacial

 • Síndrome cerebrooculorenal / malaltia de Lowe

 • Síndrome de blefarofimosi

 • Síndrome de Chediak-Higashi

 • Síndrome de còrnia fràgil

 • Síndrome de distròfia de retina

 • Síndrome de Duane / síndrome de la retracció ocular

 • Síndrome de Fraser

 • Síndrome de Heimler

 • Síndrome de Lenz

 • Síndrome de Peters plus

 • Síndrome de Wolfram

 • Síndrome de Zellweger

 • Síndrome faciooculoacústicrenal/ síndrome de Donnai-Barrow

 • Síndrome Micro de Warburg

 • Síndrome oculoectodermal/ sindrome EEC

 • Sïndrome oculofaciocardiodental

 • Síndrome orofaciodigital

 • Vasculopatia de la retina

 • Xerodèrmia pigmentadaRegions analitzades


Totes les regions codificants dels gens del genoma humà (aproximadament 20.000 gens), amb especial cobertura en els gens associats a patologies genètiques.

Recomanat per


Es recomana aquest test quan el diagnòstic clínic indica una patologia ocular no inclosa en els panells, o quan el diagnòstic clínic del pacient no és clar.

L'estudi de l'exoma permet ampliar enormement el nombre de gens que DBGen inclou en els panells i caracteritzar nous gens, i per tant ampliar la base genètica de les patologies oculars.

Copyright © 2021. All Rights Reserved -